Svenska Spel – Affiliateprogram

Svenska Spel är ledande på den svenska spelmarknaden och erbjuder sina spelare stor spelglädje med ansvar. Svenska Spel har en bred produktportfölj och en hög återbetalning. Vårt Affiliate-program växer stadigt och vi har ständigt aktuella kampanjer inom alla spel. Vi erbjuder 3% för Spel-omsättningen och en fast ersättning för AktivSpelare (leads) på 250kr. Ansök till Svenska Spels affiliateprogram redan idag!

Riktlinjer för att bli affiliate till Svenska Spel

Reklam för Svenska Spel på Partnerns webbplats
Partnern får inte publicera annan reklam för Svenska Spel än den som Svenska Spel tillhandahållit. Det reklammaterial som Svenska Spel tillhandahållit får inte heller förändras av Partnern. Partnern kan dock efter godkännande av Svenska Spel publicera eget reklammaterial för Svenska Spels produkter. Sådant godkännande skall vara inhämtat i förväg via e-post.

Riktlinjer för marknadsföring och spel
Partnern är införstådd med de särskilda regler för marknadsföring och försäljning av spel som gäller för Svenska Spel och åtar sig att följa dessa. Detta innebär bl a att

- Partnern på sin webbplats ska exponera de spelansvarsloggor och nummer till stödlinjen som Svenska Spel tillhandahåller,

- länkning till Svenska Spel endast får ske på det sätt Svenska Spel anvisar,

- marknadsföringen och försäljningen får inte vara påträngande eller uppsökande,

- försiktighet ska iakttas i samband med kommunikation av jackpottars storlek,

- marknadsföring och förmedling av spel får aldrig rikta sig till personer som inte fyllt 18 år (25 år vad gäller internetpoker och Casino Cosmopol).

Övriga begränsningar följer av Svenska Spels Riktlinjer för Marknadsföring.

Fusk
Det är viktigt att du följer Tradedoublers och svenskaspel.se:s regler för annonsering. Görs inte detta kommer vi komma att avsluta samarbetet och ta bort din intjänade provision. Ett exempel på fusk är till exempel att driva trafik till en annan site än vad som är registrerat.

Partnerns i nätverket ansvar för
a) att denne fullgör alla lagstadgade förpliktelser såsom men inte begränsat till att betala tillämpliga skatter och avgifter;

b) att webbplatsen följer alla i Sverige giltiga lagar och bestämmelser;

c) att webbplatsen inte inkräktar på annans rätt;

d) att webbplatsen inte innehåller kränkande uppgifter om annan;

e) att webbplatsen inte innehåller material som är olagligt, pornografiskt, våldsrelaterat, eller på annat sätt enligt Svenska Spels bedömning olämpligt och;

f) att webbplatsen inte har länkar till verksamheter som direkt konkurrerar med Svenska Spel, förutom till spelbolag som enligt lotterilagen (1994:1000) har erhållit tillstånd att anordna lotteri i Sverige;

g) att inför varje väsentlig förändring av Partnerns webbplats till utseende eller innehåll inhämta Svenska Spels godkännande.

Svenska Spels åtaganden
Svenska Spel förbinder sig att under avtalstiden tillhandahålla Partnern följande;

a) länkar från Partnerns webbplats till Svenska Spels webbplats via Svenska Spels plattform.

b) erforderligt informationsmaterial för att Partnern på sin webbplats ska kunna exponera Svenska Spel och Svenska Spels spel på ett korrekt sätt, bl a närmare instruktioner och riktlinjer för marknadsföring;

c) ett för varje spel anpassat reklammaterial i syfte att utgöra stöd för Partnerns exponering av Svenska Spel och dess spel.

d) kontinuerligt aktuell spelinformation via xml-protokoll. Efter Svenska Spels godkännande kan Partnern presentera Svenska Spel-informationen i sitt eget gränssnitt.

3.5 För det fall Partnern använder Svenska Spels varumärken etc. i strid med denna bestämmelse och Svenska Spel orsakas skada på grund härav, ska Partnern ersätta Svenska Spel fullt ut för såväl direkt som indirekt skada.