Spelpaus Självtest Spelbudget Spelpaus 24 timmar

Det finns alltid en turnering att spela

På Svenska Spels Poker har vi ständigt turneringar i gång. Här hittar du information om några av våra populäraste turneringar.

Veckoturneringar

Några av våra turneringar är återkommande varje vecka med en fast starttid. Våra mest populära är:

Lillördag – spelas varje onsdag kl. 20:00, 440kr inköp, 5000 startmarker.

Fredagsfighten – spelas varje fredag kl. 20:00, 660kr inköp, 7000 startmarker.

Söndagssteken – spelas varje söndag kl. 20:00, 810kr inköp, 7000 startmarker.

Större event

Några gånger om året anordnas större pokerturneringar. Exempel på detta är:

Poker-SM 

Julbefrielsen

Elite Series

Vårrushen

Sit & Go-turneringar

I Svenska Spels Poker kan du även spela turneringar utan fast starttid – de startar helt enkelt när bordet är fullt. Ett populärt exempel på denna typen av turnering är de olika varianterna av Twister.

Så här fungerar turneringar

På Svenska Spel Sport & Casinos Poker Online förekommer två turneringsformer: Sit & Go samt schemalagda pokerturneringar. Så här fungerar det.

Sit & Go

En Sit & Go spelas mellan ett förutbestämt antal deltagare, vanligtvis 2-30. En Sit & Go har ingen bestämd starttid utan kör igång så fort alla platser vid bordet/borden är tagna.

Schemalagda pokerturneringar

De schemalagda onlineturneringarna har en specifik starttid. Vissa turneringar har så kallad ”sen registrering”, vilket innebär att man kan köpa in sig i turneringen efter utsatt starttid. I dessa fall finns informationen i turneringsinformationen. Turneringen öppnas automatiskt på utsatt tid. Deltagarantalet är antingen förutbestämt eller obegränsat. En turnering kan spelas antingen på 9-manna-, 6-manna- eller 2-mannabord.

Om turneringarna

Turneringsinformation

Information om pokerturneringarna hittar du i pokerklientens lobby. Informationen får du fram genom att markera turneringen i lobbyn. Den visas då i rutan på lobbyns högra sida. Mer utförlig information får du genom att dubbelklicka på turneringen.

Anmälan

Du anmäler dig genom att klicka på respektive pokerturnering och välja ”Registrera”. Anmälningsavgiften består av en startavgift och en bordsavgift, vilka varierar från turnering till turnering, exempelvis 20 kr + 2 kr. Registreringen stänger vid turneringens starttid om inte annat anges i turneringsinformationen.

Antal deltagare

En online pokerturnering spelas mellan ett förutbestämt eller obegränsat antal deltagare. Alla deltagare i en turnering startar med lika många spelmarker. Vinnare är den som till slut är ensam kvar och därmed har samtliga marker på handen.

Vinster

Turneringsvinsterna betalas ut i pengar. Vinsten betalas ut direkt när spelaren eliminerats. Antal prisplatser står i relation till antalet deltagare, även om undantag förekommer. I vissa pokerturneringar (satelliter) kan priserna utgå i form av inträde till kommande, större turneringar. I de fall satellitvinsterna leder vidare till turnering utanför vårt pokerrum erhålls inga vinstpengar utan man vinner en plats i aktuell turnering på fysiskt kasino.

Turneringsbiljetter

I vissa turneringar kan du vinna turneringsbiljetter. Biljetterna sparas under ”Min Poker” i klienten och du använder dem på följande sätt:

  • Logga in i pokerklienten och gå in på "Mitt konto" i menyn, där efter väljer du ”Biljetter”
  • Klicka på biljetten du vill använda.
  • En lista kommer upp över vilka turneringar som biljetten är giltig för – klicka på den du önskar.

Turneringsbiljetter går ej att växla mot andra biljetter, turneringskrediter eller pengar.

Vilka turneringstyper finns det?

Utfrysningsturnering

Om pokerturneringen spelas som en utfrysningsturnering innebär det att du är utslagen ur turneringen så fort dina marker är slut.

Headhunter

I en headhunterturnering belönas du när du slår ut spelare ur turneringen. Således gäller det att "jaga huvuden", som namnet antyder.

I den vanligaste headhunter-varianten på Svenska Spel Sport & Casino delas inköpet upp så att 50 % går till den gemensamma prispotten, och 50 % läggs som ett pris på ditt huvud (en s.k. "bounty").Om du slår ut en spelare går 50 % av bountyn som prissumma direkt till dig, och resterande 50 % läggs till ditt eget bounty-värde. Om du skulle vinna hela turneringen vinner du hela det egna bountyvärdet också.

Shootout

En shootout-turnering skiljer sig mot en vanlig utfrysningsturnering. Borden balanseras inte när en spelare slås ut. Man spelar istället klart sitt bord tills det att en spelare vunnit bordet och detta gäller de övriga borden också. De kvarvarande spelarna spelar sedan vidare i nästa omgång, och så vidare.

Satelliter

En satellit är en turnering där priserna utgår i form av plats i en framtida, större turnering, antingen online i Pokerklienten eller i en fysisk turnering på ett Kasino (denna info kommer stå i turneringsinformationen till de aktuella satelliterna). Beroende på antalet deltagare kvalificerar sig ett visst antal spelare till nästa steg i turneringen (till exempel en delfinal eller final). Prispotten i satelliterna överförs till (del)finalen, såvida inte prissumman i satelliten understiger inköpet för nästkommande turnering. I så fall betalas priserna ut i pengar. En och samma spelare kan bara ha en plats i (del)finalen. Spelare ansvarar själv för att han/hon kan delta den dag och tid som (del)finalen spelas. Om det finns möjlighet att avregistrera sig i satellitturneringar får spelaren "turneringspolletter" tillgodo som bara kan användas till inköp i andra pokerturneringar och Sit & Go's.

6+ Hold’em

Actionfylld spelform som först slog igenom på highstakesscenen i Macao och därefter tagit fart även i onlinevärlden.

- Alla kort mellan 2 och 5 är bortplockade ur leken. 
- Färg slår kåk.
- Triss slår stege.
- Lägsta möjliga stege: Ess, 6, 7, 8, 9.

Sit & Go – startar så fort bordet är fullt

Sit & Go är en typ av pokerturnering med ett mindre antal deltagare, vanligtvis 2-30 spelare.

Till skillnad från de schemalagda turneringarna har en Sit & Go ingen specifik starttid. Respektive turnering startas alltså så snart maximalt antal spelare anmält sig.

I pokerrummets lobby hittar du information om hur många spelare som tillåts delta, hur många som för tillfället är anmälda samt hur mycket turneringarna kostar i inköp. Du kan även se vilken typ av insatsgräns (No Limit, Pot Limit eller Fixed Limit) som gäller för respektive Sit & Go.

I en Sit & Go får du ett förutbestämt antal startmarker. När du inte längre har några marker kvar på handen tvingas du lämna spelet. Den spelare som är sist kvar – och således har bordets samtliga marker på handen – vinner turneringen.

Prispengarnas fördelning varierar med antalet deltagare, men vanligtvis delas 1-5 priser ut.

Sit & Go passar dig som gärna spelar turneringar, men kanske inte har lust att lägga ned den tid en schemalagd turnering ofta tar i anspråk.

Våra vanligaste mörkperioder är

Långsam: Mörkperioderna är 15 minuter. + ante*
Vanlig: Mörkperioderna är 12 minuter. + ante*
Snabbis: Mörkperioderna är 6 minuter + ante*
X-snabb: Mörkperioderna är 3 minuter + ante*
Lotto: 1 startmark, 1 mörknivå (1000/1000).

*ante, är en avgift som läggs av varje deltagare inför en ny giv.

Återköp och Extraköp

Återköp

Ibland tillämpas återköp i en turnering. Återköp innebär att du kan köpa nya marker om dina startmarker tagit slut. Detta kan du göra under en förutbestämd tid.

Extraköp

Extraköp innebär att du får göra ett (1) återköp av startmarkerna efter en bestämd tidpunkt. Detta kan göras av samtliga kvarvarande spelare oavsett om de har marker kvar eller inte. Efter extraköpet spelas alltid turneringen enligt utfrysningsprincipen.

Spela Poker