Spelpaus Självtest Spelbudget Spelpaus 24 timmar

Ändring av sänkt månadsgräns

När du spelar hos oss ska du ha full koll och inte satsa mer pengar än du tänkt dig – eller än vad din ekonomiska förmåga klarar av.

Det innebär att vi i vissa fall kan sänka din valda månadsgräns. Här kan du läsa mer om vad det innebär och hur du kan ansöka om en ändring av gränsen.

Så ansöker du om höjd månadsgräns

 

Viktigt: Innan du begär omprövning är det viktigt att du kontrollerar att du har rätt kontaktuppgifter registrerade hos oss, eftersom du senare kommer att få besked genom e-post eller sms när vi har tittat på ditt ärende. Se till att ha aktuella uppgifter här.

Genom att begära omprövning samtycker du till att Svenska Spel Sport & Casino AB behandlar de personuppgifter som du själv bidrar med, för att kunna ompröva din ekonomiska förmåga i samband med spel hos oss.

 

Inlämnade uppgifter kommer behandlas konfidentiellt och endast vara tillgängliga för en begränsad krets personer hos oss, som arbetar med omprövningar. För mer information om hur vi behandlar personuppgifter inklusive kontaktuppgifter, se Svenska Spel Sport & Casino AB:s information om behandling av personuppgifter.

Du kan skicka in handlingar som styrker din ekonomiska förmåga för en högre insättningsgräns. Det innebär också att vi kan komma att begära kompletterande uppgifter och ställa kontrollfrågor. Så här gör du:

1. Vi behöver information som styrker din ekonomiska förmåga, som till exempel:

  • Inkomster från lön under de senaste tre månaderna (om du exempelvis fått arbete sedan föregående inkomstår, eller om du får lön från ett företag utomlands).
  • Underlag i form av sparande eller kapital så som aktie/fond/ISK-konton.
  • Övriga ekonomiska underlag som visar att du har tillgångar och en ekonomisk förmåga för en högre insättningsgräns.

2. Skicka kopior av underlagen till kontakt.sc@svenskaspel.se eller genom brev till AB Svenska Spel, Utredningsgruppen, 621 80 Visby.

Gränser för dig över 20 år

En månadsgräns över 10 000 kr är hög och riskfylld. Därför har vi valt att i vissa fall sänka en högre gräns. Om du ändå vill höja din gräns över 10 000 kronor per månad behöver vi pröva din ekonomiska förmåga för att se att du klarar av att spela med den gräns du valt. Viktigt att veta är också att om du begär en omprövning så kan din gräns, eftersom din ekonomiska förmåga avgör, alltså såväl minska, som kvarstå eller ökas.

Gränser för dig under 20 år

Är du under 20 år har vi infört en generell insättningsgräns på 1 000 kr per månad. Vi har även justerat dag- och veckogräns så att de inte överstiger den nya månadsgränsen. Det innebär att du själv kan ange vilken gräns du vill ha upp till 1 000 kr.   Det gör vi på grund av att:

  • Unga personer är en grupp vi enligt spellagen behöver skydda extra mycket.
  • Forskning visar att spel om pengar i ung ålder ökar risken för att utveckla ett överdrivet spelande.
  • De flesta 18–19-åringar går fortfarande i gymnasiet och har kanske bara studiebidraget som inkomst.
  • Lägre spelgränser för den här gruppen minskar risken för både skuldsättning och riskspelande i ung ålder.

Vanliga frågor och svar

Här nedanför kan du hitta svaren på de vanligaste frågorna om sänkt spelgräns, och även mer information om hur du begär en överprövning av spelgränsen.

Varför har ni sänkt min gräns?
En månadsgräns över 10 000 kr är hög och riskfylld. Därför har vi valt att i vissa fall sänka en högre gräns. Om du vill sätta en gräns över 10 000 kronor per månad kommer du utifrån risken för stora förluster att hamna under en särskild uppföljning. Det innebär bland annat att vi kan pröva din ekonomiska förmåga för att se att du klarar av att spela med den gräns du valt. Det kan även leda till att vi sätter gränsen lägre än du önskar.

Min gräns är sänkt och även  låst – varför?
Om vi sänkt och låst dina gränser är det utifrån underlag som är hämtade från offentliga källor, exempelvis Skatteverket. För kunder mellan 18-19 år har vi tagit ett principbeslut att sänka och låsa gränsen till 1000 kronor per månad.

Kan jag ändra en låst gräns?
Om du anser att du har ekonomiska möjligheter för en högre gräns kan du begära omprövning av din månadsgräns. Det gäller även dig som är 18-19 år. Vi behöver då kontrollera att du har en tillräcklig ekonomisk förmåga att höja den låsta gränsen. Den nya gränsen fastslås utifrån din inkomst och dina ekonomiska tillgångar.

Varför har ni även låst mina dag-, vecko- och tidsgränser?
Det sker med automatik när månadsgränsen blir låst. Om du vill höja någon av dessa gränser kan du göra det genom att skicka ett e-post till kontakt.sc@svenskaspel.se. Beskriv vilken gräns du vill ha ändrad och till vilket värde – inkludera ditt personnummer.

Om jag gör en omprövning – när börjar min nya gräns att gälla?
Din nya insättningsgräns per månad börjar gälla från det att ditt ärende handlagts.

Vad räknas som ekonomisk förmåga?
Den bedömas till en början genom underlag som är hämtade från offentliga källor, exempelvis Skatteverket. Vid en omprövning bedöms ekonomisk förmåga genom dokumenterade inkomster genom tjänst, kapital, näring, underhåll eller andra intäkter – i förhållande till den valda månadsgränsen.

Hur fastställer Svenska Spel nivåer för månadsgräns utifrån ekonomisk förmåga?
Om Svenska Spel utrett din ekonomiska förmåga är det vår skyldighet att se att du inte kan spela över din ekonomiska förmåga. Din gräns kommer att fastslås utifrån de uppgifter vi har inhämtat. Vill du ha en högre gräns har du möjlighet att ansöka om ändrad gräns.

Hur ofta kan jag begära omprövning av en låst gräns?
Du kan när som helst sänka din månadsgräns. Om dina ekonomiska förutsättningar har förändrats och du vill höja din månadsgräns kan du göra en ny begäran om omprövning. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antal omprövningsbegäran per år.

Hur berörs tjänsten Spela Tillsammans?
För dig som spelar tillsammans med till exempel vänner, familj och kollegor finns tjänsten som heter just Spela Tillsammans. Här kan du enkelt skapa ett lag och bjuda in de du vill spela med. När ni spelar genom tjänsten är det varje enskild spelare som själv sätter in pengar till laget och den enskildes insättningsgräns som berörs.  Läs mer och skapa ditt lag här.