Spelpaus Självtest Spelbudget Spelpaus 24 timmar

Förordning om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 och dess påverkan på dig som kund

Regeringens förordning om tillfälliga spelansvarsåtgärder har trätt i kraft vilket medför att Svenska Spel Sport & Casino gjort en del förändringar. Den tillfälliga förordningen som regeringen infört gäller till och med den 14 november 2021. Nedan redogör vi för dessa förändringar och vilken påverkan de har på dig som kund.

För att säkerställa att Svenska Spel Sport & Casino följer den nya förordningen gör vi en del förändringar, dessa kommer ske stegvis. Den 29 juni blir det obligatoriskt på Svenska Spel Sport & Casino att sätta tidsgränser för dig som spelar nätkasino, poker och bingo och senare införs insättningsgränser. Se nedan vad det innebär för dig som kund.

Regeringens krav i korthet

 • Insättningar till ett spelkonto vid spel på kommersiellt onlinekasino (nätkasino, poker och bingo) får uppgå till högst 5 000 kronor per vecka. Motsvarande förlustgräns ska gälla vid spel på värdeautomater.
 • Det ska även vara obligatoriskt för spelarna att ange gränser för speltiden vid spel på kommersiellt onlinekasino och värdeautomater.
 • Bonusar som erbjuds av licenshavare som tillhandahåller kommersiellt onlinekasino och värdeautomater får uppgå till högst 100 kronor.
 • Höjning av tidsgränser (dag-, vecko- och månadsgränser) ska slå igenom först vid nästa månadsskifte, dock tidigast efter 72 timmar.

Vad detta kommer innebära för dig som kund hos Svenska Spel Sport & Casino nedan.

 1. Kund som sätter in mer än 5 000 kronor på sitt konto under en och samma vecka hos Svenska Spel Sport & Casino kommer inte kunna spela nätkasino, poker och bingo innestående vecka. Då kommer endast sportspelen att vara tillgängliga. Det är den sammanlagda summan av insättningarna under en vecka som räknas, inte en insättning vid ett specifikt tillfälle.

  En vecka avser en kalendervecka, dvs måndag 00.00 till söndag 23.59.

  Kunder som sätter in mer än 10 000 kronor får inte spela nätkasino, poker och bingo innevarande vecka samt ytterligare en (1) vecka.

  Exempel: En kund som gör sin första insättning en torsdag på 17 000 kr kommer spärras från nätcasino, poker och bingo innevarande vecka och ytterligare två fulla veckor (5 000+5 000+5 000) och har sedan 3 000 kronor kvar att sätta in den fjärde veckan innan nätkasino, poker och bingo stängs.
   
 2. Kunder som vill spela nätkasino, poker och bingo måste sätta tidsgränser före spel. Det är tre tidsgränser som måste sättas: Dag-, vecko- och månadsgräns.
  - Tidsgränsen för nätkasino och bingo räknas från när du loggar in på Svenska Spel Sport & Casino.
  - Tidsgränsen för poker räknar aktiv speltid.
   
 3. En höjning av en satt tidsgräns kommer påverka en kunds gränser olika beroende på vilken produkt gränsen gäller.
  - För nätkasino och bingo kommer en höjning av en tidsgräns att aktiveras enligt följande: Höjd dagsgräns ändras efter avslutat dygn plus 31 dygn, veckogränsen ändras efter veckoslutet plus 31 dygn och månadsgränsen efter nästa månadsskifte plus 31 dygn.
  - För poker kommer en höjning av en tidsgräns att aktiveras vid nästkommande månadsskifte, dock tidigast efter 72 timmar. Gäller för såväl dag- som vecko- och månadsgräns.

Hur påverkar det mig som pokerspelare?

 • Kund som sätter in mer än 5 000 kr på sitt spelkonto under en och samma vecka kommer att spärras från spel på poker innevarande vecka, ytterligare en vecka om insättning är över 10 000 kr osv.
 • Kunder som vill spela poker måste sätta tidsgränser för dag, vecka och månad. Dessa gränser kan ändras. Om en gräns ändras nedåt kommer den aktiveras direkt men om gränsen skall utökas måste pokerkunden vänta till nästkommande månadsskifte, men minst 72 timmar. Detta gäller för så väl dags- som vecko- och månadsgränsen.
 • Tidsgränserna på pokern beräknas utifrån aktiv speltid.
 • Från och med den 23 juni kommer alla pokerspelare behöva sätta gränser för tid och pengar. Gäller även de som tidigare satt gränser.
 • Från och med den 23 juni kommer viss historik nollställas för dig som pokerspelare, den historik som kommer nollställas är total speltid och total vinst/förlust. Kunder som vill hålla fortsatt koll på den bör ta en skärmdump på detta, senast den 22 juni.

Hur påverkar det mig som bingospelare?

 • De kunder som vill spela bingo måste från och med den 23 juni sätta sina tidsgränser.
 • Tidsgränsen räknar inloggad tid. Tänk på att ange en tidsgräns som inkluderar all inloggad tid inklusive spel på andra produkter.
 • Tidsgränserna för nätcasino och bingo kan ändras. Om en gräns ändras nedåt kommer den att aktiveras direkt. Om gränsen utökas måste kunden vänta perioden ut plus 31 dygn. Höjd dagsgräns ändras efter avslutat dygn plus 31 dygn, veckogränsen ändras efter veckoslutet plus 31 dygn och månadsgränsen efter nästa månadsskifte plus 31 dygn.
 • Kund som försöker sätta in mer än 5 000 kronor under en och samma vecka får information om att den begärda insättningen medför ett stopp för spel på nätcasino, bingo och poker. Det går att avbryta insättningen och ändra beloppet så att insättningarna inte överstiger 5.000 kr för den som vill fortsätta spela bingo.

Hur påverkar det mig som nätkasinospelare? (slots, live, bordsspel, virtual racing)

 • De kunder som vill spela på nätcasino måste från och med den 23 juni sätta sina tidsgränser.
 • Tidsgränsen räknar inloggad tid. Tänk på att ange en tidsgräns som inkluderar all inloggad tid inklusive spel på andra produkter.
 • Tidsgränserna för nätcasino och bingo kan ändras. Om en gräns ändras nedåt kommer den att aktiveras direkt. Om gränsen utökas måste kunden vänta perioden ut plus 31 dygn. Höjd dagsgräns ändras efter avslutat dygn plus 31 dygn, veckogränsen ändras efter veckoslutet plus 31 dygn och månadsgränsen efter nästa månadsskifte plus 31 dygn.
 • Kund som försöker sätta in mer än 5 000 kronor under en och samma vecka får information om att den begärda insättningen medför ett stopp för spel på nätcasino, bingo och poker. Det går att avbryta insättningen och ändra beloppet så att insättningarna inte överstiger 5.000 kr för den som vill fortsätta spela nätcasino.

Hur påverkar det mig som sportspelare? (Stryktipset, Oddset m.fl.)

 • De kunder som endast spelar sportspel kommer inte att påverkas.
 • De kunder som spelar både sportspel och nätkasino, poker och bingo kommer att få information när deras sammanlagda insättning under en vecka överstiger 5 000 kronor. Överstiger den sammanlagda summan insättningar 5 000 kronor under en vecka kommer nätkasino, poker och bingo att spärras för kunden medan man fortsatt kommer kunna spela sportspel.
Till startsidan